• sporządzanie opinii prawnych w zakresie:
  • prawa pracy, w tym przepisów Karty Nauczyciela,
  • prawa oświatowego,
  • procedury administracyjnej,


 • doradztwo prawne nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych,

 • doradztwo i obsługa prawna placówek oświatowych (w tym w ramach stałego zlecenia),

 • szkolenia rad pedagogicznych  (np:  RODO w szkole lub przedszkolu; Dyrektor szkoły/przedszkola jako organ administrujacy; Odpowiedzialność karna i cywilna nauczyciela za wypadki w szkole; Organizowanie kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej – szczegółowe informacje)

 • E-opinie – możliwośc sporządzania opinii prawnych na odległość  (wymagany szczegółowy opis stanu faktycznego)


Cennik:

 • opinie – w zależności od liczby stron,
 • doradztwo i obsługa – ustalane indywidualnie z klientem,
 • szkolenia – ustalane indywidualnie z klientem (cena uzależniona od liczby uczestników)