Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń dla Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz dla nauczycieli

 

  1. RODO w szkole lub przedszkolu (oferta pdf)
   • czy wiesz w jaki sposób i kiedy nauczyciel może korzystać z prywatnego numeru telefonu do Rodzica?
   • czy wiesz w jaki sposób nauczyciel może posługiwać się danymi dziecka, by nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych?
   • czy wiesz co to znaczy anonimizacja i pseudonimizacja danych?
   • czy wiesz jakie dane możesz przetwarzać w celu wydania dziecka/ucznia
    z przedszkola lub świetlicy szkolnej osobie innej niż Rodzicowi?
   • czy wiesz jak realizować obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych uczniów/dziecka i Rodziców?
   • Jeśli nie znasz odpowiedzi na te pytania to szkolenie jest dla Ciebie

   <br/ >

  2. Szkolenie: Dyrektor szkoły/przedszkola jako organ administrujacy (oferta pdf)

<br/ >

  1. Odpowiedzialność prawna nauczyciela za bezpieczeństwo ucznia (dziecka) w szkole (przedszkolu) (oferta pdf)

<br/ >

 1. Realizacja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej (oferta pdf)