Opracowania własne

 • Uchwała Rady Pedagogicznej o zawieszeniu akcji protestacyjnej bez podstawy prawnej – plik pdf
 • Dyrektor szkoły nie może zastąpić nauczyciela w obowiązku klasyfikacji śródrocznej i rocznej ucznia – plik pdf 
 • Zespół Aspergera przed sądem – plik pdf
 • Model szkolnictwa w Polsce do 31.08.2017 – plik pdf
 • Miejsce szkolnictwa specjalnego w oświacie (stan prawny na dień 31.08.2017r.)- plik pdf
 • Realizacja orzeczeń poradni psychologiczno–pedagogicznych (stan prawny na dzień 31.08.2017r.)- plik pdf
 • Tryb wydawania orzeczeń do kształcenia specjalnego (stan prawny na dzień 31.08.2017r.)- plik pdf

Materiały video

 • „Edu-Tube nie-trudna oświata” odc.4 – Kształcenie specjalne w zreformowanej szkole – video
 • „Edu-Tube nie-trudna oświata” odc.3 – Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli od 01 września 2017r. video
 • „Edu-Tube nie-trudna oświata” odc.2 – video 
 • „Edu-Tube nie-trudna oświata” odc.1 – video 
 • Zmiany kadrowe po reformie oświaty – video 
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników – materiał z Prawo24.tv – video
 • Ile pracuje nauczyciel? – materiał z Prawo24.tv – video
 • Przerwa na karmienie a czas pracy nauczyciela – materiał z Prawo24.tv – video
 • Uczeń niepełnosprawny w szkole – materiał z Prawo24.tv – video

Opinie prawne

 • w sprawie art. 69 ust. 2 Karty nauczycielaplik pdf