• sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa pracy, w tym przepisów Karty Nauczyciela,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa oświatowego,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie procedury administracyjnej,
  • doradztwo prawne nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych,
  • doradztwo i obsługa prawna placówek oświatowych,
  • doradztwo w reprezentowaniu oświatowych placówek niepublicznych i organów je prowadzących przed organami administracji