Artur

Artur Bogdański

Prawnik - odbył i ukończył aplikacje adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Doktorant w Katedrze Prawa Pracy Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Absolwent psychologii, seksuologii i pedagogiki (resocjalizacja, oligofrenopedagogika) - prowadzi indywidualną praktykę, terapeuta integracji sensorycznej i mediator.
Z wykształcenia i zawodu również nauczyciel (język polski, historia, wos).
Na co dzień dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w Piastowie.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się szczególnie prawo administracyjne procesowe i materialne w zakresie działalności oświaty (ustawa o systemie oświaty, ustawa - Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela). Drugim obszarem zainteresowań jest prawo pracy, które stało się przedmiotem badań naukowych.

Realizuje się również jako nauczyciel akademicki (pracownik naukowo-dydaktyczny) prowadząc zajęcia m.in. z:
- prawa oświatowego,
- prawa pracy,
- prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- ustawodawstwa społecznego,
- prawno-społecznych uwarunkowań resocjalizacji,
a także z zakresu resocjalizacji.

rozważania prawne

- Czy Dyrektor szkoły nie może zastąpić nauczyciela w obowiązku klasyfikacji śródrocznej i rocznej ucznia? - Czy Uchwała Rady Pedagogicznej o zawieszeniu akcji protestacyjnej ma podstawy prawne?

Przeczytaj więcej

RODO w szkole lub przedszkolu

Szkolenia dla Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz dla nauczycieli.

Sprawdź ofertę

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa administracyjnego w zakresie działalności oświaty (ustawa o systemie oświaty, ustawy - Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela) lub prawa pracy - napisz do mnie. Także E-opinie - możliwośc sporządzania opinii prawnych na odległość.

Napisz do mnie