Artur

Artur Chmieliński

Prawnik - aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, doktorant w Katedrze Prawa Pracy Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z wykształcenia i zawodu również nauczyciel (język polski, historia, wos), absolwent psychologii i pedagogiki (resocjalizacja, oligofrenopedagogika) terapeuta integracji sensorycznej i mediator. Na co dzień dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w Piastowie. W kręgu jego zainteresowań znajduje się szczególnie prawo administracyjne procesowe i materialne w zakresie działalności oświaty (ustawa o systemie oświaty, ustawa - Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela). Drugim obszarem zainteresowań jest prawo pracy, które stało się przedmiotem badań naukowych. Kwestię te realizuję również jako nauczyciel akademicki prowadząc zajęcia m.in. z prawa oświatowego, prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, ustawodawstwa społecznego a także z przedmiotu prawno-społeczne uwarunkowania resocjalizacji.

rozważania prawne

- Czy Dyrektor szkoły nie może zastąpić nauczyciela w obowiązku klasyfikacji śródrocznej i rocznej ucznia? - Czy Uchwała Rady Pedagogicznej o zawieszeniu akcji protestacyjnej ma podstawy prawne?

Przeczytaj więcej

RODO w szkole lub przedszkolu

Szkolenia dla Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz dla nauczycieli.

Sprawdź ofertę

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa administracyjnego w zakresie działalności oświaty (ustawa o systemie oświaty, ustawy - Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela) lub prawa pracy - napisz do mnie. Także E-opinie - możliwośc sporządzania opinii prawnych na odległość.

Napisz do mnie